Вести

И вађење репе по уговору

ПКБ ће за рачун града са узурпираног државног пољопривредног земљишта да „скида“ и репу, а да је откупљује „Агрофинанс“. Са оба ова предузећа град већ има потписане уговоре о скидању и откупу усева који се скидају са узурпираног земљишта. Претпоставља се да је под репом око 100 хектара.

Град са ПКБ корпорацијом има потписан Уговор којим се ово предузеће обавезало да са узурпираног државног пољопривредног земљишта „скине“ усеве, сунцокрет, соју и кукуруз. Усеве који су скинути откупљује фирма „Агрофинанс“. Пошто се показало да на узурпираном земљишту има засађење и репе, уговоре са ова два предузећа, додато је да ће се вадити и репа.

- Прегледом и увидом на самом терену и инспекцијским записницима видели смо да поред соје, сунцокрета и кукуруза, појављује се и репа. У овом моменту можда то можемо сматрати за анекс. Да ли је то неки наш пропуст или техничка грешка, да се покријемо. И једна и друга фирма са којом имамо закључен основни уговор, имају капацитете и могућности да и ову културу, која је на око 100 хектара идентификована заврши као што је и у основном уговору – каже Зорица Репац, чланица Градског већа.