Вести

Скупштина града усвојила 4. ребаланс буџета

Одборници Скупштине града усвојили су још један ребаланс гуџета. После ове одлуке, градска каса смањена је за 16 милиона динара. Прилив средстава је добар, оценио је заменик градоначелника Предраг Живковић, додајући да ипак неки приходи су мањи од очекиваних. Такође промене статуса Дирекције и Градске стамбене агенције биле су још један разлог да уради ребаланс. Одборничка група СНС јача је за четири одборника - Зорана Ашанина, Љиљану Думитру, Станка Богосављева и Игора Ставревског.

У четвртом овогодишњем ребалансу буџета има мање промена него у претходна три поручио је Предраг Живковић, заменик градоначелника, који је задужен и за финансије, образлажући ову одлуку. Основни разлог за ребаланс је законска обавеза промене статуса Дирекције и Градске стамбене агенције. Ова два градска предузећа од 1. децембра престају да буду индиректни корисници буџета и постају корисници јавних прихода, каже Живковић.

- У овом ребалансу извршена је расподела текуће буџетке резерве, промењен је опис неких позиција и урађене су пренамене највише на позицијама код социјалних служби. Овај ребаланс е радио према обавези из Закона о буџетском систему који каже да све Дирекције, фондови, и агенције од 01. 12. немају више статус индиректних буџетских корисника – изјавио је Предраг Живковић, заменик градоначелника.

Током расправе опозиција је имала примедбе да је дефицит буџета велики и да није довољно транспарентан.

- Знамо да се из тих средстава деле једнократне помоћи угорженима. Да је прошле године регистровано преко 15 хиљада захтева за помоћ. имамао све више угрожених породица да имамо изражено породично насиље. Да из ове позиције се финассирају трошкови социјалног становања у заштићеним условима – изјавила је Нада Крбус, одборница СПС-а.

- Ми ова средства која смо имали утрошили смо у планираном износу од једва 25%, колика је реализација буџета за развој села. То је директно контрапродуктивно, неким наметима које ти људи на селима имају. То је нешто што смо миогли директно да помогнемо и људима вратимо – казао је Павле Ђукић, одборник ЛСВ-а.

Ребаланс је искоришћен да се приходи ускладе са очекивањима локалне власти, одговорио је Предраг Живковић. Приход од пореза на апсолутна права и камате је смањен, као и приход од локалних такси. Са друге стране приход од пореза на зараде је бољи, односно већи за 30 милиона, као и приход од добити градских предузећа.

- Укључили смо капиталне трансфере из покрајине и републике у износу од 8 милиона. Кредитно задужење остаје исто. Нисмо мењали 150 милиона из 2015. године и 674 милиона из 2016. године. Сопствени проходи индиректних корисника, који иду преко буџета града, повећани су за 8 милиона динара, и они који нису укључени преко буџета повећани су за 8 милиона. Тако да након спроведених корекција овим ребалансом имамо смањење у износу од 16 милиона динара. Тако да укупан буџет износи 6 милијарди и 59 милиона динара – изјавио је Предраг Живковић, заменик градоначелника.

Одборници Скупштине града, прихватили су оставку Кароља Ранца, одборника СВМ, који је именован за помоћника градоначелника. Уместо њега нова одборница са листе СВМ је Ана Бисак. Одборници су и обавештени и да Игор Ставревски и Станко Богосављев више нису самостални одборници већ чланови одборничке групе СНС. Одборничкој групи СНС, прикључио се и Зоран Ашанин, који је био на листи СПС-а. Исто тако Љиљана Думитру прешла је из ЈС у СНС.