Вести

Јавна расправа о здравственом профилу Панчева

Завршен је рад на здравственом профилу града Панчева. Овај документ има за циљ подизање нивоа квалитета примарне и секундарне заштите грађана Панчева. Од данас отворена је и јавна расправа о овом документу.Грађани ће моћи да дају своје предлоге. 

Панчево је један од ретких градова у Србији, где је направљен стратешки документ као што је „Здравствени профил“, казала је Мирела Перовић, чланица Градског већа задужена за здравство. Рад на овом документу почео је крајем прошле године, а основни циљ је подизање нивоа здравствене заштите грађана.

- Мирела Петровић чланица Градског већа: Циљ је подизање нивоа квалитета пружања услуга на нивоу примарне и секундарне здравствене заштите. Свеобухватност у решавању здравствених проблема на територији Панчева – казала је Мирела Петровић, чланица Градског већа.

У изради овог документа учествовала је стручна јавност, али грађани кроз анкету, каже Мирела Петровић.

Мирела Петровић чланица Градског већа: У изради су учествовали и грађани кроз анкетирање под називом „Животни стил и здравље грађана панчева“. постављана су питања у вези са начином живота, активностима, начину исхране. Али и предлозима како би се подигао ниво здравствене заштите – изјавила је Петровић.

У здарвственом профилу налазе се ресурси којима располажу здравствене установе, али и анализа здравља грађана Панчева од 2009. до 2015. године, односно који су то нбајчешћи узрочници обољевања и умирања.

- Морам да истакнем да не искачемо од републичког просека, па чак и на нивоу Европе. Панчвци као и остали становници Србије, најчешће обољевају од кардиоваскуларних болести, болести респираторног система. Овде је све подробније наведено, тако да смо пратили најчешће обољевање у популацији предшколске, школске деце и жена - рекла је Мирела Петровић.

Здравствени профил је на јавној расправи до 16. новембра. Осим на сајту града у плану је да овај документ буде доступан у свим домовима здравља на територији Панчева Предлоге и сугестије грађани могу слати поштом на адресу Секретеријата за јавне службе и социјална питања са назнакон за здравствени профил, или електронском поштом на адресу здравственипрофил@панцево.рс .