Вести

Нови План развоја поставио правце развоја Панчева у наредних седам година

Нови „План развоја града Панчева 2022-2028“ који су одборници Скупштине града Панчева усвојили на 22. седници поставио је правце развоја Панчева у наредних седам година.

Овим стратешким документом као приоритетни правци развоја наводе се даље унапређење пословног амбијента са фокусом на домаћу привреду и пољопривреду, затим улагања у инфраструктуру и програме који унапређују Панчево и квалитет живота грађана и зеленија и здравија животна средина.

Даље унапређење пословног амбијента са фокусом на домаћу привреду и пољопривреду подразумева повећање капацитета и конкурентског потенцијала привреде Панчева, обезбеђење адекватних људских ресурса за потребе развоја Панчева, стварање предуслова за даљи развој пољопривреде и одржавања пратећих система и повећање конкурентности и ефективности локалне пољопривреде, подршка опстанку и развоју сеоских средина.

Улагања у инфраструктуру и програме који унапређују Панчево и квалитет живота грађана подразумевају развој програмских и системских решења која подржавају функционалност инфраструктуре и урбанистичког планирања Града, затим изградњу, реконструкцију и обнављање инфраструктуре и мрежа (комуналне, саобраћајне, енергетске…) које подржавају динамични развој Града; улагања у инфраструктуру и објекте који доприносе социјалном развоју, културном идентитету и квалитету живота грађана Панчева и развој програма и системских решења у домену социјалног развоја и квалитета услуга локалне управе.

Зеленија и здравија животна средина подразумевају унапређење система управљања отпадом и чинилаца животне средине, унапређење квалитета ваздуха и повећање површина под зеленилом и повећање енергетске ефикасности и степена коришћења обновљивих извора енергије.

Градска менаџерка Маја Витман подсећа да План развоја представља документ највишег значаја за јединицу локалне самоуправе.

„То је кровни документ који смо у обавези да спроведемо у складу за Законом о локалној самоуправи и Закону о планском систему. План се односи на период од наредних седам година и представља планирање, уређење и управљање јавним пословима од општег интереса за локално становништво. Садржи преглед и анализу постојећег стања, визију, приоритетне циљеве, преглед и опис мера којима смо дефинисали циљеве, као и начин спровођења и праћења. Координациони тим испред града који је учествовао у изради Плана развоја је посао урадио уз подршку консултантског тима Бусинесс Девелопмент Солутионс Цонсалтнинг д.о.о. и Економског факултета Универзитета у Београду. Имајући у виду да је претходни план развоја такође био за период од седам година од 2014-2020 године и да су променом власти од 2012. године сагледани најосновнији захтеви и потребе грађана, а то је подизање привредног развоја и умањење процента незапослених, може се видети да данас, након урађеног новог Плана развоја, ови захтеви готово да више нису тема. То документују урађене анкете, рад у тематским групама, директан контакт са грађанима. Након прикупљених свих података, и после јавне расправе у Скупштинској сали Градске управе на предлог Плана развоја, који је био представљен и на сајту града и медијски промовисан, дошли смо до закључка – велика аномалија која је задесила наше друштво је готово уклоњена, а односи се на урушавање привреде путем катастрофалне транзиције и спроведених приватизација, урушавање јавно-комуналног сектора, небрига о здравству, социјали и свим другим потребама достојних модерног и демократског друштва“, каже Маја Витман.

Витман још додаје и да је претходни План развоја од 2014. до 2020. године Панчеву донео нови циклус индустријализације града, пре свега захваљујући формирању Северне индустријске зоне.

„Као неко ко је активно учествовао и у изради претходног Плана развоја, упозната сам да је за те потребе било неопходно раскинути малициозни уговор претходне власти, који се односио на период од 99 година, где данас, а само неколико година након раскида поменутог Уговора, увелико послује Зона север. Панчево је препознато као перспективно место за улагања и град будућности. Подршком председника Републике Алексндра Вучића, код нас су дошле реномиране фабрике чисте технологије из ауто индустрије, као и научно развојни центар. Створеним могућностима дошло је до брзе експанзије заинтересованости многих Панчевки и Панчеваца, али исто тако и грађана широм Јужног Баната, Републике Србије и региона да нађу своје упослење у нашем граду. Наш град је некада био град сивила, угашених фабрика. Данас, Панчево има нову перспективу. Некада смо се чудили како се, упркос добром географском положају, у Панчеву ништа није дешавало. Ова власт у другом мандату, настављајући на развоју града и спроводећи низ изузетно добрих и квалитетних пројеката, пружену шансу грађана није пропустила. Вредно смо радили и створили могућности да планом развоја, што се може видети из приложених активности, заправо све то спроведемо. Данас у Панчеву не ради само онај ко неће. Посла има много и нама је веома битно да улагањем у дуално образовање и промовисањем техничких школа, управо то и унапредимо,“ каже Маја Витман.

Градска менаџерка Маја Витман додаје и да је Панчеву од велике важности улагање у развој и унапређење дуалног образовања као и промовисање техничких школа.

„Важно нам је и улагање у здравство и социјалу, школство, константно умањење листе чекања деце у вртићима, унапређен и стабилан комунални сектор. Све то свакако је засновано на стабилној политици коју спроводи Српска напредна странка на челу са председником Вучићем и јасној визији од које не одступамо. На претходној Скупштини града Панчева градоначелник је представио први ребаланс буџета који никад није био већи. Чак 7,5 милијарди динара! Све је то резултат темељног и стратешког планирања и устројене јасне и стабилне политике председника републике. Наравно, овде нећемо стати. Посла има још пуно у унапређењу заштите животне средине, привредном развоју, инфрасруктури, као и у свим другим аспектима. Равномерно улагање у град и свих девет насељених места је подједнак приоритет који су грађани препознали. Након што смо усвојили овај План развоја настављамо даље са активностима. Даље активности ће се базирати на средњорочним плановима за период од 2023-2025 и 2026-2028, у којима ће се сви задати елементи развоја разрађивати и примењивати крој пројекте и Акционе планове, планове капиталних инвестиција за унапређење интереса грађана путем приоритетних праваца. То су даље унапређење пословног амбијента са фокусом на домаћу привреду и пољопривреду; улагање у инфраструктуру и програме који унапређују Панчево и квалитет живота грађана и зеленија и здравија животна средина“, закључила је градска менаџерка Маја Витман.