Вести

Одржана прва акција „Улепшајмо Котеж“

Еколошка акција “Улепшајмо Котеж” одржана је данас у Панчеву у насељима Котеж 1 и Котеж 2. Организатори су Месна заједница Котеж и удружење грађана “Да се не забораве” уз помоћ и подршку ЈКП „Хигијена“ и ЈКП „Зеленило“.

ЈКП „Хигијена“ Панчево подржало је еколошку акцију под називом „Улепшајмо Котеж“ у којој су предшколци и ђаци очистили пољану свог насеља, околне улице и зелене површине.

 У акцији чишћења учествовали су вртић Славуј, основна школа Стевица Јовановић и средње школе Машинска школа, Техничка школа “23. мај” и Економско-трговинска акција “Паја Маргановић”, као и пријатељи акције.

 Уз помоћ васпитача и наставника разврставали су прикупљени отпад – амбалажни су убацивали у зелене секо кесе, а комунални у црне вреће, водећи се слоганом актуелне кампање „Одвајамо“ у Панчеву који гласи „Брзо и лако сад одваја свако“, у оквиру „Пројекта примарне сепарације отпада у 4 региона“ који се реализује у Панчеву као једном од четири региона управљања отпадом у Србији: Панчево, Срем – Мачва, Дубоко и Пирот (у оквиру програма за донаторска средства ИПА 2017 – Инструменти за претприступну помоћ Европске комисије и ЕИСП2, подржаног од стране Владе Шведске).

 Наставници и ученици послужили су се и новим кантама и контејнерима које су добили путем акције сакупљања издвојеног амбалажног отпада у школама „Сакупи и уштеди – вреди“, као и знањем стеченим током пратеће едукације коју ЈКП „Хигијена“ Панчево спроводи осам година.

 Реч је о сарадњи са свим обдаништима и основним и средњим школама на територији Панчева, уз подршку Татјане Божић, чланице Градског већа задужене за образовање, Секретаријата за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева – Одсек за образовање, друштвену бригу о деци, социјалну и здравствену заштиту, локалног Секретаријата за заштиту животне средине и компаније „Екостар пак“, националног оператера система за управљање амбалажним отпадом и партнера „Хигијене“ на успостављању система његовог разврставања на извору настанка.

 У данашњој акцији коју су организовали Месна заједница „Котеж“ и Удружење „Да се не забораве“ помогло је и ЈКП „Зеленило“ Панчево, садњом зимзелених стабала на ливади у којој су помогли и омладинци.

 Мишо Марковић, в.д. директора ЈКП “Хигијена” захвалио се грађанима који су иницирали ову еколошку акцију у нади да ће се природа више чувати сада када су у њеном чишћењу учествовали и наши млади суграђани.

 “У Панчеву је у току и априлска акција сакупљања и одношења кабастог отпада испред домаћинстава: старог намештаја, амбалаже, баштенског и свег другог отпада изузев грађевинског шута, према објављеном распореду, стога је удружен рад ради очувања животне средине свеприсутна слика у граду”, рекао је Мишо Марковић.

 Из Месне заједнице „Котеж“ и панчевачког Удружења „Да се не забораве“, патротског типа, с освртом на дела хероја са Кошара, најављују још подухвата ради лепше животне средине, попут меморијалног парка пуног зеленила.