Вести

Спреман буџет за 2017. годину

Према последњим плановима градски буџет у 2017. години износиће пет милијарди и седамсто двадесет пет милиона динара. То је за око 300 милиона динара мање него буџет у 2016. након последњег ребаланса. Смањења је било у свим областима, али то неће утицати на функционисање града, каже Предраг Живковић, заменик градоначелника, који је задужен и за финансије. Највећа планирана инвестиција у 2017. години је изградња Потамишког колектора чија је вредност 234 милиона динара. 

Највеће смањење прихода очекује се од пореза на зараде, због измењеног Закона о финасирању локалних самоуправа. У случају Панчева то је око 60 милиона динара мање у градској каси. Мањи ће бити приходи и од пореза на промет апсолутних права, пореза на имовину. Мање новца биће и од комуналне буџетске потрошње. Повећање прихода планирано је само у делу који се односи на приходе класичне потрошње као и прихода од самосталних делатности. Због свега тога планирани буџет за 2017. годину биће мањи од овогодишњег за око 300 милиона динара, каже Предраг Живковић, заменик градоначелника који је задужен и за финансије.

Предраг Живковић заменик градоначелника: Мислим да то неће имати негативног утицаја. Успели смо у разговору са свим институцијама и ЈКП, колегама у Градском већу, да направимо овакав буџет како би систем несметано функционисао. Од тих 300 милиона, 110 се односи на наменске трансфере који ће током године бити надокнађени.

Због мање планираних прихода, смањења планираних трошкова било је у свим областима, каже Живковић.

Предраг Живковић заменик градоначелника: Један део области због природе буџетирања нијемогао да добије средства које су имали претходне године. Али верујем када будемо радили први ребаланс и када будемо имали комплетну информацију колико се средства није утрошило 2016. године, што ће се знати 31. 12. сва не утрошена средства преусмерити на оно што је неопходно како би град настави ода функционише.

Током 2017. године, делом из буџета града, а делом из покрајинског буџета, наставиће се изградња канализације у Омољици, радиће се канализација и у Улици Краљевића Марка. Новац ће бити улаган у основне школе у Долову, Банатском НОвом Селу, Јабуци и Старчеву, укупно око 12 милиона динара. Биће радова и у Економској и Медицинској школи за 4 и по милиона. Долово и Омољица требало би да добију мултифункционалне спортске хале. Следеће године треба да почне и и зградња Потамишког колектора, који је важан како би се у функцију ставила северна пословна зона, каже Живковић.

Предраг Живковић заменик градоначелника: Што се тиче кредита у 2017. години, споменуо сам средства у износу од 270 милиона динара. Највећа инвестиција у протеклих неколико годиназа коју сммо определили средства овим кредитом, јесте изградња прве фазе Потамишког колектора. Износ од 234 милиона, стим што морам да додам, да су и ту очекивања да наредне године учествујемо поново на конкурсу Министарства привреде, као што смо добили новац за Улицу 7 Јула. Тако се надамо да ћемо и за ову инвестицију која је старатешки важна за град, добити средства. На тај начин кредитно или растеретити град или средства преусмерити на друге инвестиције.

До краја недеље нацрт буџета за 2017. годину требало би да се нађе пред члановима Градског већа, како би га усвојили. Након што веће усвоји буџет биће упућен у Скупштинску процедуру како би о њему своју реч дали одборници који га и усвајају.