Вести

Ускоро почетак изградње водовода до Јабуке и Глогоња

Радови на изградњи магистаралног водовода до Јабуке и Глогоња, као и реконструкција водовдне мреже у Моше ПИјаде и Димитрија Туцовића, могли би започети најкасније за недељу дана, казао је за РТВ Панчево, Александар Радуловић директор ЈКП „Водовод и канализација“. Уговор са извођачима радова су потписани и чека се, да доставе банкарску гаранцију како би све било у складу са јавном набавком. 

Након што су прошле недеље потписани уговори са извођачима радова на реконструкцији водоводне мреже у улицама Моше Пијаде и Димитрија Туцовића, и изградњи магистралног водовдода ка Јабуци и Глогоњу, испуњени су сви правни услови да би извођачи и могли да започну са радовима, каже Александар Радуловић, директор ЈКП „Водовод и канализација“. Како каже, очекује се да најкасније до 10 новембра се и започне са радовима. Према плану магистрални водовод радиће се са две стране.

- Рок је 5 месеци. Рачунамо до маја да се радови заврше. Тражили смо да раде са две стране, да се ради на више локација. Дугачак је цевовод, са две црпне станице, једна је у Јабуци, а једна у Глогоњу. Имају начина и могућности да посао заврше у задатом року и очекујемо да ће то тако и бити – објаснио је Александар Радуловић директор ЈКП-а „Водовод и канализација“

Процењена вредност радова за ову фазу била је виша него што су биле понуде извођача тако да је остало преко 700 хиљада еура из кредита КфW банке. Зато је тражено одобрење да се тај новац утроши за оно за шта Водовод поседује грађевинске дозволе, а то је канализација на Кудељаском насипу, каже Радуловић.

- Ми смо већ кренули у тај пројекат. Билоје предвиђено 5 милиона динара. Тренутно се изводе радови у Скадарској и Власинској улици. Са тих 700 хиљада еура, би се тај пројекат комплетно завршшио. И грађани који тамо живе, а и провреда која има потребе за канализацијом добила би услугу одвођења воде што је битно за тај део града – изјавио је Александар Радуловић директор ЈКП-а „Водовод и канализација“

Рок за завршетак реконструкције водоводне мреже у улицама Димитрија Туцовића и Моше Пијаде, као и изградња магистралног водовода до Јабуке и Глогоња је мај 2017. године. У случају да КфW одобри и изградњу канализације на Кудељаском насипу и овај пројекат мора да се заврши до маја, јер се тада завршава и пројекат КфW у Србији.